Sončni kolektorji – ekonomičen in okolju prijazen način pridobivanja energije

Sončni kolektorji
Solarni kolektorji

Sončni kolektorji so ekonomičen in okolju prijazen način pridobivanja energije. Uporabljamo jih za segrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode. Montaža sončnih kolektorjev je najprimernejša na območjih, kjer je na voljo veliko sončnih ur, poleg tega pa morajo solarni kolektorji biti usmerjeni proti jugu. Če zaradi postavitve objekta ali drugih razlogov tega ni mogoče zagotoviti, ponujajo Greenland Systems sončni kolektorji preprosto rešitev. Vsako posamezno cev v sestavi kolektorja je mogoče obrniti tako, da v teku dneva prejme največjo možno količino sončnega sevanja. Solarni kolektorji delujejo enako ne glede na letni čas – pozimi lahko od njih dobimo enako količino sončne energije kot poleti.

Poznamo več vrst kolektorjev, v osnovi pa jih delimo na ploščate in vakuumske. Pri vakuumskih poznamo dva sistema: sistem z direktnim pretokom vode po ceveh in indirektni sistem heat pipe. Za izraz heat pipe še ne obstaja primeren slovenski izraz, še najbližje pa mu je izraz superprevodne toplotne cevi. Ploščati sončni kolektorji imajo trenutno najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, čeprav so heat pipe sončni kolektorji do 50 odstotkov učinkovitejši.

Heat pipe sončni kolektorji – sistem cev v cevi

Heat pipe sončni kolektorji so sestavljeni iz dveh koncentrično nameščenih steklenih cevi, ki sta ena v drugi. V prostoru med njima je vakuum, ki preprečuje, da bi energija uhajala nazaj v ozračje. Zunanja površina notranje cevi je prekrita s toplotno absorbcijsko snovjo in vsebuje grelno tekočino. Tekočina za prenos toplote se na ta način segreva razmeroma ekonomično, vakuumska izolacija cevi pa zagotavlja majhne toplotne izgube. Notranja plast stekla je z zunanje strani premazana s snovjo, ki dobro prevaja toploto. Gre za kovinsko zlitino, ki je črne barve, da absorbira več toplote.

Solarni kolektorji Greenland Systems so vrhunski izdelek najsodobnejše solarne tehnologije in prekašajo večino podobnih naprav, saj absorbirajo velik del sončne energije pri nizki intenzivnosti sevanja in kratkih intervalih osončenja.

Montaža sončnih kolektorjev enostavna

Montaža sončnih kolektorjev se začne s postavitvijo ogrodja kolektorja z zbirnikom. Ko se ta poveže v sistem ter napolni in preizkusi, se namestijo posamezne vakuumske cevi, kar zmanjša možnost poškodb in pregrevanja kolektorja v času montaže. Sama postavitev je enostavnejša tudi zaradi relativno majhne teže. Medtem ko sončni kolektorji drugih tehnologij za namestitev zahtevajo montažno ekipo ali vsaj dva delavca, včasih celo dvigalo in prilagoditev strešne konstrukcije, pa je montaža sončnih kolektorjev Greenland Systems tako enostavna, da jo lahko opravi en sam človek in brez posebnih pripomočkov.