Ogrevanje s toplotno črpalko

Prednosti, ki jih ponuja ogrevanje s toplotno črpalko

Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja alternativni način ogrevanja, o katerem je vsekakor smiselno razmisliti, saj zagotavlja številne prednosti. Poznamo tri tipe toplotnih črpalk, in sicer toplotno črpalko zrak voda, zemlja voda ter voda voda, pri čemer je prvi del poimenovanja vedno snov, ki se jo izkorišča za črpanje toplote. Tako je denimo toplotna črpalka zrak voda, ki je najenostavnejša za montažo, namenjena izrabi energije, akumulirane v zunanjem zraku, zato je še posebej učinkovita v poletnih mesecih.

 

1. Ogrevanje s toplotno črpalko poskrbi za nižje stroške.

Ko govorimo o ogrevanju s toplotno črpalko, imamo v mislih tako ogrevanje prostorov kot sanitarne vode. Strošek nakupa, ki je v veliki meri odvisen od moči naprave, se večini uporabnikov povrne že v nekaj letih, saj je ogrevanje s toplotno črpalko, ne glede na izbrani tip, ena od najcenejših možnosti v tem hipu. Za nakup toplotne črpalke pa je mogoče pridobiti tudi nepovratna finančna sredstva oziroma subvencijo.

 

2. Vzdrževanje toplotne črpalke je enostavno.

Ogrevanje s toplotno črpalko v nasprotju s pogosto prisotnim prepričanjem ni moteče za stanovalce z vidika hrupa, ki je minimalen, zelo enostavno pa je tudi samo vzdrževanje naprave. V primeru da ne opazite posebnih težav, ni potrebe po vsakoletnih pregledih. Delovanje sodobnih toplotnih črpalk je v veliki meri avtomatizirano, zato za upravljanje naprave ne potrebujete posebnega znanja.

 

3. Ogrevanje s toplotno črpalko je prijazno do okolja.

Argument, ki govori v prid ogrevanju s toplotno črpalko, pa je lahko tudi ekološki. Uporaba toplotne črpalke namreč pomeni občutno manj izpustov toplogrednih plinov v ozračje, predvsem ogljikovega in žveplovega dioksida. Ogrevanje s toplotno črpalko je mogoče tudi v starejših objektih, prednosti, ki jih ponuja tovrsten način ogrevanja, pa bodo prišle še bolj do izraza, če se hkrati odločite tudi za obnovo izolacije.

Ogrevanje s toplotno črpalko