Eko sklad namenja subvencije za nakup toplotne črpalke

Eko sklad že vrsto let s subvencijami podpira naložbe, ki spodbujajo učinkovitejšo rabo energije oziroma povečano rabo obnovljivih virov energije, med katere spada tudi nakup toplotne črpalke. S temi ukrepi poskušajo ljudi spodbuditi, da predvsem v investicijah, ki so povezane z ogrevanjem prostorov in sanitarne vode, posegajo po novih tehnologijah, ki so bolj učinkovite in ki manj obremenjujejo okolje. Z zmanjšanjem klasičnega načina ogrevanja, to je, z zmanjšano uporabo fosilnih goriv, pripomoremo k boljši kakovosti zraka ter manj izkoriščamo neobnovljive vire energije. Nakup toplotne črpalke je investicija, ki zadovolji obema kriterijema, zato smo pri tem upravičeni do subvencije Eko sklada.

toplotna črpalka cena

Zakaj je nakup toplotne črpalke razlog za subvencijo Eko sklada?

Toplotne črpalke uporabljamo za ogrevanje bivalnih površin in sanitarne vode. Za svoje delovanje potrebujejo zelo majhno količino električne energije, kot glavni vir toplote pa izkoriščajo toploto, ki jo pridobivajo iz zraka, zemlje ali podtalne vode. Toplotne črpalke vsebujejo namreč hladilni plin, ki ga že nizke temperature, ki so v ali v zraku, zemlji ali podtalnici, dovolj ogrejejo, da lahko, ko se plin stisne, to toploto oddajajo in posledično ogrevajo prostore. Za svoje delovanje v največji meri torej izkoriščajo obnovljive vire in s tem ne obremenjujejo okolja. Toplotne črpalke s tem stanovalce oskrbujejo s toploto, ki je pridobljena povsem na ekološki način in ne onesnažuje zraka.

Pogoji za pridobitev Eko sklad subvencije za toplotne črpalke

Eko sklad ima na svoji spletni strani objavljen javni razpis za pridobitev subvencije za toplotno črpalko. Da bi pridobili ta sredstva, je potrebno izpolniti določene pogoje. Že pred začetkom del je potrebno izpolniti vlogo za subvencijo ter jo poslati na Eko sklad skupaj s predračunom izvajalca, ki mora vsebovati natančne podatke o tipu toplotne črpalke, materialih, ki bodo uporabljeni za inštalacijo kot tudi podatke o izvajalcu del. Priložiti je potrebno še fotografije, na katerih je jasno vidno staro stanje kurilne naprave, ki jo bomo dopolnili oziroma zamenjali, kot tudi prostor, kjer bo nameščena toplotna črpalka. Za toplotne črpalke, ki imajo zunanjo in notranjo enoto (npr. Mitsubishijev zubadan in ecodan) je potrebno fotografirati lokaciji obeh enot.

Toplotna črpalka za ogrevanje cenik

Kako visoke so subvencije Eko sklada?

Nepovratna sredstva, ki so namenjena za toplotne črpalke so različno visoka glede na naslednje pogoje:

– če gre za prvo vgradnjo toplotne črpalke, torej pri novogradnji, znaša subvencija največ 20% naložbe oziroma 1.000 EUR za tip zrak-voda (oz. 2.500 EUR za tip voda-voda);

– če gre za vgradnjo toplotne črpalke kot nadgradnjo oziroma zamenjavo stare kurilne naprave, znašajo nepovratna sredstva 40% naložbe, kar je največ 2.500 EUR (za tip zrak-voda), oz. 4.000 EUR (za tip voda-voda);

– na ogroženih območjih, kjer velja Odlok o načrtu za kakovost zraka pa lahko znaša subvencija do 50% naložbe, kar pomeni 3.200 EUR, oziroma za tip voda-voda 5.000 EUR.

Eko sklad poleg nepovratnih sredstev nudi tudi kreditiranje nakupa toplotne črpalke, ki lahko traja največ deset let, znaša pa najmanj 1500 EUR ter največ 40.000 EUR.

Primer nakupa toplotne črpalke zubadan in ecodan

Ko smo se odločili za akcijo, da vgradimo toplotno črpalko in z njo zamenjamo že obstoječi sistem ogrevanja, je dobro, da se pozanimamo pri več ponudnikih glede tipa toplotne črpalke, ki bi ustrezal našemu stanju in potrebam. Pri tem je dobro biti pozoren tudi na posamezne akcije, ki jih prirejajo dobavitelji toplotnih črpalk. Tudi če so toplotne črpalke cenovno primerljive z drugimi dobavitelji, nekateri s posebnimi akcijami, ki znižujejo stroške vgradnje, učinkovito konkurirajo drugim. Pri izbranem izvajalcu, ki je evidentiran tudi pri Eko skladu, preverimo, ali je usposobljen za strokovno vgradnjo in ali je izbrana toplotna črpalka na seznamu toplotnih črpalk, ki jih subvencionira Eko sklad. Na primer, pri nabavi Mitsubishi toplotne črpalke zrak-voda je potrebno preveriti, ali sta obe enoti, zunanja in notranja, zubadan ali ecodan, na seznamu Eko sklada. Pri kombinaciji obeh enot smo lahko zelo fleksibilni: če smo se namreč odločili za enoto zubadan, ki jo odlikuje izjemna učinkovitost tudi pri nizkih temperaturah, lahko jo lahko kombiniramo z različno močnimi notranjimi enotami. Tako lahko končni izbor povsem prilagodimo svojim potrebam. Pri odločitvi za določen tip toplotne črpalke je potrebno upoštevati tudi mesto, kam jih bomo namestili, ter ga fotografirati za Eko sklad. Na kratko rečeno, prijava za subvencije Eko sklada nas prisili, da temeljito premislimo svoj nakup, preden gremo v akcijo nabave.

Od ideje do akcije: v pomoč je strokovni izvajalec

Naložba v toplotno črpalko predstavlja kar zajetno finančno investicijo, ki pa se dolgoročno finančno obrestuje za naročnika, hkrati pa pripomore tudi k boljši kvaliteti zraka in s tem celotnega bivanja. Projekt od ideje do končne izvedbe si lahko zelo poenostavimo tako, da poiščemo zanesljivega dobavitelja, ki je hkrati usposobljen za celovito izvedbo: da nam pri nakupu svetuje, nam pomaga pri financiranju (mogoče celo s svojo akcijo) in nam pomaga pri oddajanju vloge za nepovratna sredstva Eko sklada. Tako bomo znatno pripomogli k svojemu proračunu, kot tudi kvaliteti okolja, v katerem bivamo.