Drva za kurjavo učinkovit in ugoden vir ogrevanja

Drva imajo kot energent vrsto prednosti in so kot del lesne biomase obnovljivo gorivo, ki je primerno za proizvodnjo toplote in energije. Gorivo je v obliki drv široko dostopno, obnovljivo in trajnostno. Na trgu je danes veliko ponudbe za drva, prodaja drv pa je zato  hitra in enostavna. Drva je možno kupiti pri različnih ponudnikih, dobro pa je, da prej preverimo, od kod je prišel ta les in kakšne kvalitete je, zato da bomo imeli pri ogrevanju kar najboljši izkoristek. Strokovni izvajalec po navadi nudi tudi odkup lesa ozrioma hlodovine, lahko poskrbijo za odvoz hlodovine za drva in nam tako olajšajo delo. Stroški z nakupom drv in uporabo v kurilne namene so cenejši od kurilnega olja, zemeljskega plina ali premoga, lesna biomasa pa okolje onesnažuje bistveno manj kot fosilna goriva. Za drva se po navadi uporabljajo drevesa listavcev, najbolj bukve, hrasta, breze in gabra. Sekanje drv lahko opravimo sami ali pa ga prepustimo strokovnjakom, vsekakor pa bo le strokovni izvajalec s primernimi stroji les predelal v sekance in drobljence, ki jih nato uporabimo za različne namene. Medtem ko drva v glavnem uporabimo za kurjavo, lahko sekance in drobljence uporabljamo na primer kot zastirko na vrtovih ali na otroških igriščih.